2017-12-30Společnost MATTEO s.r.o. je zapojena v projektu "Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II", reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053, spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu (85%) a z prostředků státního rozpočtu České republiky (15%).
2017-04-03Společnost Matteo s.r.o. hledá nové kolegy.
2013-02-20Získali jsme certifikáty ISO 9001:2009 a 14001:2005.Více...
2012-07-06Dokončili jsme dočasné stabilizování pojížděné koleje technologií spřažení štětových stěn zavrtávanými kotvami.
2011-08-24Na konci roku 2010 dokončilo naše středisko sanací zajímavou zakázku - provedení nástřikové hydroizolace Masterseal 345 na nově budované výtahové šachtě do stanice metra Národní třída. Průběh realizace byl prezentován v únorovém čísle časopisu Tunel, který vydává Česká tunelářská asociace.
2010-03-07Aktivně jsme se zůčastnili konference Ostrava 2010 a prezentovali jsme projekty Těsnící clona MVE České Vrbné a Založení fotovoltaické elektrárny Rožinka.
2010-03-06Dokončili jsme zakázku Těsnící clony MVE České Vrbné. Příspěvek se připravuje.
2010-03-06Dokončili jsme zakázku založení fotovoltaické elektrárny Rožinka metodou mikropilot tyčemi ROCKBOLT. Příspěvek se připravuje.
2010-02-06Získali jsme nové certifikáty ISO 9001:2001 a 14001:2005!Více...
2010-01-20Stavební společnost MATTEO ve spolupráci se společností MINOVA BOHEMIA pořádají jednodenní seminář se zaměřením na:
- navrhování a provádění mikropilot
- kotvení, zpevňování, utěsňování
- sanace stavebních konstrukcí
který se koná ve čtvrtek 25. února 2010.
Více informací naleznete na www.matteo.cz/seminar.