O firmě

Kvalitu naší práce vyjadřuje nejen rok od roku se zvyšující obrat firmy, ale i vracející se zákazníci, kteří u nás nacházející pochopení pro specifické a nadstandardní požadavky a osobní přístup.

Stavební společnost MATTEO s.r.o., byla založena v srpnu 1992 Ing. Radovanem Matznerem a Ing. Karlem Matznerem.

Od svého vzniku se tato společnost specializuje především na náročnější adaptace a rekonstrukce občanských, bytových a průmyslových stavebních objektů a na výstavbu rodinných domů.

Firma je vybavena zařízením na tlakovou injektáž zdiva proti vlhkosti. Problematikou sanace vlhkého zdiva se firma zabývá v širších souvislostech od posouzení současného stavu, návrhu řešení až po realizaci sanace injektáží silikonovou suspenzí, provedením sanačních omítek, odvětráním základů drenážemi a podobně.

Další související specializací firmy je použití nových polyuretanových pryskyřic a gelů pro kotvení, utěsnění, zpevnění, plnění a sanaci narušeného zdiva a poruch zděných i betonových konstrukcí (i mosty, plavební komory apod.).

Naše firma v současné době zaměstnává 57 profesních pracovníků převážně v oboru HSV (13 THP); rok 2002 - 63 (13 THP); rok 2001 - 67 (13 THP) rok 2000 - 65 (16 THP); rok 1999 - 35 (13 THP) a jako hlavní dodavatel díla zajišťuje dodávku díla kompletně "na klíč" včetně všech řemesel a dodávek. U subdodávek firma spolupracuje se subdodavateli dlouhodobě ověřenými co do kvality, tak i dodržení termínů dodávky.