Spřažení štětovnicových stěn pomocí zavrtávaných CKT tyčí

Základní údaje o projektu:

Zakázka: Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I
Termín realizace: březen 2012
Investor: Vodohospodářské stavby ČB s.r.o.
Hlavní investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Popis stavby:

V březnu letošního roku jsme měli možnost provádět zajímavou realizaci s použitím CKT tyčí na akci Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I. Práce na zakázce začala spoluprací s techniky společnosti Vodohospodářské stavby na návrhu technického řešení. Šlo o to, zajistit spřažení štětovnicových stěn předepnutými tyčemi.

V pokračování optimalizace tratě České Budějovice – Praha dochází na příjezdové části k Budějovickému hlavnímu nádraží, ke kompletní opravě stávajících mostů a vybudování dalších nových přemostění. Aby bylo zajištěno alespoň dočasně zpomalené spojení a nebyla trvalá výluka na trati, bylo projektantem navrhnuto dočasné stabilizování pojížděné koleje.

Návrh spočíval v osazení štětovnic a spřažení ve dvou výškových úrovních (obr. 1). V první etapě byly společností Vodohospodářské stavby zapuštěny štětovnice a částečně odebráno kolejové lože pod zrušenou kolejí. Do připravených otvorů geodeticky zaměřených, byla nejprve dle projektu navrtána horní řada kotev. Problém byl v tom, že bylo nutno vrtat pod projektem přesně daným úhlem a na druhé straně se „trefit“ do připraveného otvoru v protější štětovnicové stěně (viz. obr. 2 až 4). Při vytahování vrtného soutyčí byly již zatahovány CKT tyče pro spřežení stěn. Na připravenou řadu (obr. 5) byly navěšeny ocelové profily „HEB“ a kotvy napnuty na 240 kN (obr. 6 a 7). Po dokončení první řady byla úroveň snížena o další tři metry a stejným způsobem probíhala řada druhá včetně napnutí (obr. 8 a 9).

Stejným způsobem byl proveden i druhý most. Provádění obou mostů najednou navíc umožnilo provádět práce téměř bez přestávky.

Zhodnocení:

Realizace proběhla během týdne a plně vyhověla projektu a splnila časové požadavky a nároky stavby. Použití zavrtávaných tyčí spolu se systémovými spojníky podložkami a maticemi ukázalo jednu z dalších ne úplně typických možností použití této technologie.

Toto technické řešení mimo jiné umožnilo, že po celou dobu mohli prováděné práce sledovat i cestující z projíždějících vlaků (obr. 10 a 11).

Technická specifikace:

Délka jednotlivých soutyčí: 13,03 v horní resp. 12,64 v dolní řadě
Celkem zataženo: 725 metrů soutyčí
Zatížení tyčí: 460 kN
Doba provádění prací: 5 pracovních dní
Výška zajištěné stěny: 8,165 metrů

obr. 1) řez

obr. 2) ustavení soupravy při vrtání horní řady

obr. 3) měření úklonu kotev

obr. 4) vrtání kotev v horní řadě

obr. 5) připravené kotvy v horní řadě pro zavěšení ocelového „HEB“ profilu

obr. 6) připevnění roznášecích HEB profilů

obr. 7) předpínání kotev

obr. 8) vrtání kotev spodní řady

obr. 9) vrtání kotev spodní řady

obr. 10) pohled na konečný stav po odtěžení na základovou spáru nového mostu

obr. 11) pohled na další navazující práce nové mostní konstrukce