Výtahová šachta - Národní třída

Na konci roku 2010 dokončilo naše středisko sanací zajímavou zakázku - provedení nástřikové hydroizolace Masterseal 345 na nově budované výtahové šachtě do stanice metra Národní třída. Průběh realizace byl prezentován v únorovém čísle časopisu Tunel, který vydává Česká tunelářská asociace.

Tento článek si můžete stáhnout ve formátu PDF ZDE.