Technologické chodby Metro IV.C2

Základní údaje o projektu:

Provedení hydroizolací v technologických chodbách Metra IV.C2 netodou nástřiku hydroizolační membrány z materiálu Masterseal 345 bylo zvoleno především za účelem vyzkoušení této nové a perspektivní technologie a její ověření v praxi. Ukázelo se, že se jedná především o velmi rychlou a jednoduchou technologii, která najde uplatnění obzvláště ve složitých detailech, kde použití jiných technologií přináší značná spolehlivostní rizika.

nástřik hydroizolační membránou metodou suchého nástřiku

tvar technologické chodby